Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła szkolenie specjalizacyjne oraz zdała państwowy egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty.

Dzięki nowoczesnym metodom terapii osiąga szybkie i trwałe wyniki leczenia, stosując kompleksowe podejście w zapobieganiu i korekcie wad zgryzu.