Pracownik naukowy Katedry Chirurgii stomatologicznej i periodontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zawodowo interesuje się szczególnie chirurgią stomatologiczną; realizuje się także w zakresie stomatologii zachowawczej. Otworzyła przewód doktorski w dziedzinie periodontologii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, biorąc udział w kursach i szkoleniach, aby zaproponować pacjentom sprawdzone i nowoczesne metody leczenia.