Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie w trakcie przewodu doktorskiego w dziedzinie implantologii.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół chirurgii stomatologicznej, właśnie ta dziedzina jest przedmiotem jego specjalizacji.

Pracuje jako asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.